Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Posterinorr / Foto & Reklam i Norr AB behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.
Hur vi behandlar dina personuppgifter, Varifrån samlar vi in personuppgifter?Genom personuppgifter som lämnas till oss av kund som handlar i vår webbutik.
Personuppgifter i form av bilder lämnas av kund vid beställning hos egenposters webbutik.

Exempel på personuppgifter som sparas vid registrering är: Namn, adress, e-postadress och mobilnummer, i fall du som beställare lämnat ut detta.
Väljer du betalning mot faktura, så går alla våra fakturor via beställningar från
egenposter.se via www.payson.se då måste du även lämna ut personnr för att
Payson ska kunna lägga upp dig som kredit/ fakturakund.

Personuppgifter från cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vi transport av beställningen hem till dig, så måste vi dela med oss av dina personuppgifter till leverantören, exempel på leverantörer av transporttjänster är PostNord.

Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålet som de från början samlades in för.
Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
Hantering av beställningar, för att kunna hantera beställningar via:
beställningstjänster på egenposter.se

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:
Utföra beställda varor och tjänster, leverera beställd produkt eller tjänst, avisera om skickad beställning, identifiera dig vid utlämning av order/beställning.
Personuppgifter som behandlas är bl.a: Namn Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer) i vissa ordrar original (fotografier, som vi scannat in för order)

Tillhandahålla konton
För att kunna erbjuda och hantera konton som är kopplade till våra beställningstjänster på Posterinorr behöver vi behandla personuppgifter.
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:
Ge dig behörighet att logga in, upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter, ge möjlighet att administrera val av personliga inställningar

Personuppgifter som behandlas är bl.a: Namn, Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer) Lösenord, i vissa fall persnnummer eller organisationsnummer.

Fullgöra rättsliga förpliktelser: För att följa de rättsliga förpliktelser och efterleva gällande lagar behöver egenposter.se behandla personuppgifter.
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna: Följa bokföringslagen. Personuppgifter som behandlas är bl.a: Namn, Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)
För att informera och marknadsföra till våra  kunder behöver vi behandla personuppgifter.
Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:
Skicka viktig information via e-post
Marknadsföra via e-post
E-postadress, för att förbättra och utveckla våran tjänst För att kunna erbjuda våra beställningstjänster behöver Posterinorr/ Foto & Reklam i Norr AB behandla personuppgifter.
Förbättra våra tjänster
Optimering av webbplatsen
Ordrar och beställningar skall fungera korrekt.
Nyhetsbrev om nyheter och erbjudanden
( går även på egenhand att avtacka sig från nyhetsbrev )

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi  lagrar personuppgifter så länge som en kundrelation finns.

Personuppgifter i en faktura
Utöver personuppgifter kopplade till ett konto sparas personuppgifter kopplade till en fordran i det antal år som krävs enligt bokföringslagen.

Personuppgifter i form av bilder
Beställningar kan eventuellt innehålla personuppgifter i form av bilder då till avtalad tid eller tills vidare.

( vid begäran raderar tidigare om kunden meddelar oss )

Hur Posterinorr skyddar dina personuppgifter

Posterinorr vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem.
Vi arbetar kontinuerligt med våra interna system för att upprätthålla och förbättra kundens säkerhet. Dina rättigheter:
Rätt till den information som vi lagrar i samband med order eller om du skapat en inloggning med eget konto hos oss
Du har rätt att kostnadsfritt begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse, det krävs dock en skriftlig undertecknad Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, även raderade om du önskar det. Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.
Har du skapat ett eget konto som ÅF eller kund kan du kan själv logga in och ändra eller ta bort ditt konto om du önskar det.

Fastställelse av integritetspolicy Integitetspolicyn är fastställd av posterinorr / Foto & Reklam i Norr AB och gäller från om med 25 maj 2018.